Belle Derks in De Volkskrant over 'queen bee' gedrag of beter gezegd 'self group distancing'

Belle Derks in De Volkskrant over 'queen bee' gedrag of beter gezegd 'self group distancing'

Sommige topvrouwen maken vrouwelijke ­ondergeschikten het leven zuur. Meer gendergelijkheid op het werk zou weleens kunnen helpen tegen zulk ‘queen bee’-gedrag. Belle Derks is over dit onderwerp geïnterviewd in De Volkskrant van 29 november 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: 'Queen Bee' by Elizabeth

op Flickr Creative Commons

Related Articles

News