Rapport LNVH - auteurs Ruth van Veelen & Belle Derks - over verborgen beloningsverschillen in de wetenschap

Rapport LNVH - auteurs Ruth van Veelen & Belle Derks - over verborgen beloningsverschillen in de wetenschap

In de wetenschap bestaan er tussen mannelijke en vrouwelijke wetenschappers kleine, maar significante en stelselmatige verschillen in verdeling van werktaken, beschikking over hulpbronnen en resultaat van onderhandeling over arbeidsvoorwaarden. Kleine verschillen, waarvan een opeenstapeling over een gehele carrière kan leiden tot grote ongelijkheidssituaties, zo concluderen Ruth van Veelen en Belle Derks die in opdracht van het LNVH onderzoek deden naar beloningsverschillen en beloningscultuur. 

Download hier het rapport van het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren.

Artikel NRC 18 maart 2019

Related Articles

News