Onze poldertraditie is aan herwaardering toe - Bas van Bavel
Photo by Martin Fennema on Unsplash

Onze poldertraditie is aan herwaardering toe - Bas van Bavel

Het poldermodel, ooit beschouwd als de motor van welvaartsgroei, heeft een slechte naam gekregen. Maar nu marktdominantie oprukt, zou onze traditie van overleg en samenwerking een inspiratiebron voor herbezinning moeten zijn, stelt Bas van Bavel. Lees de hele bijdrage op socialevraagstukken.nl.

Related Articles

News