Diversiteit op de werkvloer heeft pas meerwaarde als verschil er mag zijn - Naomi Ellemers

De toenemende internationalisering en migratie zorgen ervoor dat de Nederlandse samenleving steeds diverser wordt. Mensen met verschillende etnische, culturele, en religieuze achtergronden zullen vaker met elkaar moeten samenwerken. Maar hoe ga je op een goede manier met die verschillen om? Lees het hele essay in de SCOOP reeks Duurzame Samenwerking op socialevraagstukken.nl.

Related Articles

News