Skip to main content

SCOOP verzorgt eerste Domeindag Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)

De Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) en het KNAW Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen (GMRW) organiseren de conferentie Sustainable Cooperation voor leden van de Raad en het Domein. Het programma wordt verzorgd door SCOOP wetenschappers. 

Locatie: KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

Tijd: 12.00 – 19.30 uur

Samenwerking is dé sleutel tot veerkrachtige gezinnen, gemeenschappen en organisaties. Door samen te werken kunnen individuen resultaten bereiken die ze in hun eentje nooit zouden kunnen realiseren. Maar waarom zien we sommige samenwerkingsverbanden uit elkaar vallen, terwijl andere over lange periodes uitstekend blijven functioneren? Zijn onze huidige samenwerkingsverbanden bestand tegen ingrijpende maatschappelijke veranderingen zoals een vergrijzende bevolking, grootschalige migratie en de digitale revolutie?

In de wetenschap is de werking van competitie, zoals via de markt, en hiërarchische sturing, zoals via de staat, vrij uitgebreid onderzocht, maar weten we veel minder van de factoren die samenwerking tot stand laten komen, duurzaam en waardevol maken.

Dit vormt de inspiratie voor het interdisciplinaire SCOOP-consortium, dat als een van de weinige sociaal- en geesteswetenschappelijke consortia een Zwaartekracht-subsidie verkreeg. Het team rond SCOOP zoekt de aanpak van deze wetenschappelijke (en maatschappelijke) vraag naar samenwerking in de combinatie van historisch onderzoek naar institutionele verandering en filosofische analyses van waardenconflicten, met psychologische en sociologische modellen van individueel gedrag en groepsprocessen.

Een belangrijk doel van het SCOOP programma is wetenschappelijke inzichten in te zetten voor de praktijk. Het programma omvat projecten die als doel hebben evidence based beleidsaanbevelingen uit te werken en in de praktijk te toetsen.

Met bijdragen van deze SCOOP leden: 

Bas van Bavel en Kees Aarts: Introductie

Rafael Wittek: ‘Duurzame samenwerking en veerkrachtige samenlevingen: contouren van een transdisciplinair onderzoeksprogramma’ 

Martin van Hees: ‘De ethiek van samenwerking: over individuen, groepen, en verantwoordelijkheid’ 

Linda Steg: ‘Sustainability and cooperation’ 

Maarten Prak: ‘Historische vormen van samenwerken op mesoniveau: het gildenmodel’