Skip to main content

Tanja van der Lippe in De Volkskrant over thuiswerken en carrièrekansen

In dit artikel in De Volkskrant van zaterdag 3 oktober is de vraag: Wat betekent langdurig thuiswerken voor de BV Nederland?

Niet eerder sinds het begin van de Industriële Revolutie werkten zo veel Nederlanders thuis. Op het voorlopige Europese hoogtepunt van de coronapandemie in april zei 44 procent dat te doen, meldde het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Deze week werd duidelijk dat het grote thuiswerkexperiment voorlopig geen einddatum kent. Wat betekent dit op de langere termijn voor de BV Nederland?

Tanja van der Lippe wijst in dit artikel op de gevolgen die het langdurig thuiswerken heeft voor de carrière en de levensloop van jonge werknemers.. 

 

 

 

Photo by Elise Bouet on Unsplash.com