Skip to main content

SCOOP kerngroep in Het Parool over effecten van de coronacrisis op de kwaliteit van leven

In Het Parool van 3 mei 2020 geven de zes wetenschappers van de SCOOP kerngroep hun visie op de effecten van de coronacrisis op de kwaliteit van leven. Hoe gaan we verder? 

Kwaliteit van leven bestaat uit verschillende aspecten, die in samenhang moeten worden bezien. Nu is het de kunst te zorgen dat we ons niet blindstaren op één dimensie (bijv. economische groei), want dat pakt op de lange termijn niet gunstig uit voor de bredere kwaliteit van leven.

 

 

 Picture Flickr Creative Commons

Coronavirus and the same old stories