Skip to main content

Naomi Ellemers in Trouw over samenwerken in de wetenschap

Kun je conflicterende theorieën in de (sociale) wetenschap verenigen? Met die vraag sloten vijf wetenschappers zich een week lang op in een hotel. Naomi Ellemers had 4 collega-wetenschappers  uitgenodigd om een week lang samen te onderzoeken hoe hun, verschillende, theoriëen zich  tot elkaar verhouden. 

Er kwam een gezamenlijk artikel in PNAS, over een nieuw theoretisch raamwerk dat verklaart hoe mensen elkaar beoordelen. Het dagblad Trouw van 15 maart besteedde aandacht aan deze bijzondere wetenschappelijke ontmoeting.