Skip to main content

Frank Hindriks benoemd tot lid van de KHMW

Frank Hindriks is benoemd tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het oudste "Geleerde Genootschap" in Nederland, werd opgericht in 1752, met als doel het bevorderen van de wetenschap, in de ruimste zin. De KHMW houdt zich sinds de oprichting bezig met het bevorderen van wetenschap en wil een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Meer informatie over de KHMW is te vinden op haar website, of bekijk de ledenlijst.