Artikel in Science en podcast Tine de Moor over het historische belang van commons.

In Science Volume 362, van 14 december 2018, is dit artkel verschenen van Tine de Moor. Ook is Tine de Moor geïnterviewd, te horen in deze podcast. 

Zie ook deze pagina op de site van Utrecht University, 

Tine De Moor stelt in het artikel in Science dat historische, longitudinale analyse nodig is om te leren wat echt belangrijk is bij het streven naar veerkracht in 'the commons'. Die term staat voor collectief beheer van hulpbronnen door groepen burgers, los van overheid en markt, in de lange traditie van gilden en coöperaties.

Related Articles

News