web
stats

Samenwerken in Europa

Het Brexit referendum heeft een nieuw tijdperk ingeluid. Al jaren werd gemopperd over Europese politiek en regelgeving. Maar niet eerder werd serieus gedacht dat staten de Unie zouden willen verlaten.

 

Voor het eerst is duidelijk geworden dat de samenwerking in de Europese Unie niet vanzelfsprekend is, als landen zich eenmaal hebben aangesloten. Onvermijdelijk roept het de vraag op of dit het begin van het einde is. Hoe sterk zijn de banden in de EU nu eigenlijk? Zullen andere landen zich ook van de EU afscheiden?

Goede onderlinge contacten en vrij handels- en personenverkeer zijn van levensbelang voor landen in de EU. Zelfs nu hopen Britse politici dat in elk geval vrije toegang tot de Europese markt behouden kan worden. Dit is ook wat nieuwe staten tot het EU lidmaatschap aantrekt. Men denkt zo meer economische welvaart te bereiken.

Het politieke debat weerspiegelt dit. De veronderstelde motieven van landen en burgers zijn vooral economisch van aard. Wat kost de EU ons, en wat levert het op? Dat is lang niet altijd een bruikbare aanpak. De EU en de samenwerking met andere landen stelt ons ook voor meer fundamentele keuzes. Wat voor soort land willen we zijn? Over welke zaken willen we zelf kunnen beslissen? Waar staan we als Europa voor? Wat verbindt ons?

Het is niet gemakkelijk het eens te worden over dit soort fundamentele keuzes. Psychologisch onderzoek laat zien waarom. Veranderingen in hartslag, bloeddruk, hormoonspiegels, en hersenactiviteit maken duidelijk dat mensen letterlijk ‘warm lopen’ voor idealen die zij belangrijk vinden. Maar net zo goed krijgen ze het benauwd van de gedachte dat niet iedereen die idealen met hen deelt. Ook al ontkennen ze in opiniepeilingen dat dit zo is. Tegengestelde visies op waar het naartoe moet, roepen verhitte discussies op. Ze lijken onoplosbaar omdat er niet te marchanderen valt met idealen.

Vandaar dat velen – ook politici – het inhoudelijke debat uit de weg gaan. Pogingen om steun te winnen spelen met name in op verondersteld eigenbelang, omdat wordt aangenomen dat men het daar in elk geval over eens is.

Met haar ‘Wir schaffen das’ liet Bondskanselier Angela Merkel zien dat niet alle politieke vraagstukken op die manier oplosbaar zijn. Soms moet je een keuze maken, op menselijke of principiële gronden, protesten weerstaan, en vervolgens uitzoeken hoe je het kunt regelen.

Wie het alleen over kosten-baten analyses heeft depolitiseert de politiek en vervangt idealen door technocratie. Geen wonder dat mensen zich dan niet begrepen voelen. Maar lukt het een gezamenlijk beeld te vinden van wat hen verbindt, dan zijn ze bereid elkaar te steunen in voor- en tegenspoed. Ook dat is iets wat keer op keer uit sociaal-wetenschappelijke studies naar voren komt.

Hieruit kunnen we twee belangrijke lessen leren:

  1. Kapitaliseer niet op verondersteld eigenbelang. Tijdelijke fluctuaties in zichtbare voordelen van de samenwerking kunnen een bom leggen onder het gehele systeem.
  2. Bouw aan een gezamenlijke identiteit en formuleer gedeelde waarden. Dit is onmisbaar om een samenwerking in stand te houden onder wisselende omstandigheden.                                                                                                                                 

Hoe doen we dat? Bijvoorbeeld door institutionele hervorming. De Europese instituties worden bijna geheel langs nationale lijnen gevormd. Dat bevestigt de suggestie dat het in Europa vooral gaat om nationale belangenbehartiging. Een Europese in plaats van een nationale kieslijst bij verkiezingen van het Europees Parlement zou al veel verschil maken. Maar ook een verkleining van de Europese Commissie zou de indruk van een belangenarena wegnemen. Voorstellen als deze zijn niet nieuw, maar de huidige crisis biedt wellicht de mogelijkheid hierin eindelijk vooruitgang te boeken.

Andere maatregelen zijn gemakkelijker te realiseren en kunnen sneller leiden tot versterking van de Europese gemeenschap. Organiseer een Europese inburgeringscursus in plaats van een nationale. Stimuleer het hebben van een tweede Europese nationaliteit. Bevorder kennis van Europa en onderling begrip door het succesvolle stelsel van Erasmus-uitwisselingsbeurzen voor studenten uit te breiden naar andere doelgroepen.

Duurzame samenwerking was het oorspronkelijke doel van de EU. Pogingen om dit te bereiken hebben alleen kans van slagen als het politici, beleidsmakers en burgers lukt hun eigenbelang te overstijgen.

Hoogleraren Naomi Ellemers (psycholoog), Martin van Hees (filosoof), Russell Spears (psycholoog), Bas van Bavel (historicus), Tanja van der Lippe (socioloog) en Rafael Wittek (socioloog) onderzoeken in het SCOOP consortium (www.scoop-program.org) welke kenmerken samenwerkingsverbanden duurzaam maken

More news

November 29, 2017

Bas van Bavel and colleagues on Inequality in Nature and Society

in News

Inequality is one of the main drivers of social tension. A recent publication in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) shows striking similarities between patterns of inequality between species abundances in nature and wealth in society.

November 16, 2017

10 PhD positions ‘Sustainable Cooperation – Roadmaps to a Resilient Society’

in News

What keeps cooperation going? Resilient societies succeed in maintaining high levels of care, work and inclusion, despite the manifold challenges posed by changing circumstances, which currently range from an aging population to climate change. Key to a…

November 14, 2017

Vacancy for Assistant Professor in the Sociology of Organizations (Tenure Track)

in News

The Department of Sociology at the University of Groningen has a job opening for a tenure track assistant professorship in the Sociology of Organizations. More details here.

November 14, 2017

Interview met Naomi Ellemers

in News

Samenwerking in tijden van wantrouwen. Pieter Couwenbergh in gesprek met Naomi Ellemers. Voor het hele interview in het Financieel Dagblad, click here.

 
November 14, 2017

Agnes Akkerman among winners of Radboud Science Award

in News

On October 3,  Professor of Labour Relations Agnes Akkerman received one of the three Radboud Science Awards 2017. This gives her the opportunity to translate her research into teaching material for primary education. For more details, click here.

Default Image
November 14, 2017

SCOOP vacancy for Assistant Professor

in News

The Faculty of Behavioral and Social Sciences at the University of Groningen is looking for an Assistant Professor in the field of Sustainable Cooperation and Transdisciplinarity. 

The Assistant Professor will play a pivotal role in designing, coordinating,…

July 02, 2017

Bas van Bavel: Politiek kan niets doen aan lage loonstijging

in News

De lonen moeten omhoog, vinden het CPB en DNB. Historicus Bas van Bavel is sceptisch over deze oproep. Lees hier het interview in Het Financiele Dagblad.

July 02, 2017

Minister of Education Bussemaker to open "Practicing the Commons" Conference (Utrecht, July 10-14)

in News

SCOOP member and conference chair Tine de Moor and her team put together this impressive XVI Biennial Conference  of the IASC.

June 07, 2017

Naomi Ellemers: Wereld van verschil - hoe kunnen we sociale ongelijkheid verminderen?

in News

Publiek debat en boekpresentatie, 29 juni, 17.00 – 18.30 Bij SPUI25 te Amsterdam, in samenwerking met Amsterdam University Press 

May 22, 2017

Naomi Ellemers: Extra controles op de werkvloer zijn vaak contraproductief

in News

Je zou het niet verwachten, maar extra controles, strenge sancties en prestatiebeloningen lokken makkelijk fraude uit op het werk.

May 08, 2017

SCOOP awarded 18.8 Million Euro in the Gravitation Program

in News

This is on of the largest grants ever awarded for a project in the humanities and social sciences in the Netherlands. 

April 21, 2017

Martin van Hees betrokken bij herziening Europese gedragscode wetenschappelijke integriteit

in News

Martin van Hees, hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) was één van de opstellers van de herziening van de Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit.

February 23, 2017

Bas van Bavel on The Rise and Fall of Market Economies

in News

On Monday, March 27, 2017, 8 p.m., prof. dr. Bas Van Bavel will speak in the University of Groningen Studium Generale Series The End of an Economic Era? 

February 08, 2017

Inaugural lecture Naomi Ellemers: ‘Ethical climate at work’

in News

On Thursday February 9, 16:15 p.m., Prof. dr. Naomi Ellemers held her inaugural lecture. The text (in Dutch) can be downloaded here.

Default Image
January 03, 2017

Nieuwe "Brede Welvaarts-Index" trekt veel aandacht

in News

SCOOP leden waren betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe brede welvaartsindicator.

Default Image
January 03, 2017

Institutions and Open Societies Conference

in News

Democracies and open societies have recently suffered a number of setbacks. As the adverse impacts of financial crises, inequalities in wealth and income, globalized trade and capital mobility have become more pronounced the world is increasingly threatened…

Default Image
December 16, 2016

Waarom ook de deskundigen dit niet zagen aankomen

in News

Verrassingen als de verkiezing van Trump kunnen beter voorzien worden wanneer wetenschappers langdurige vertrouwensrelaties aangaan met hun informanten en over de disciplinegrenzen heen kijken, schrijven leden van onderzoeksinstituut SCOOP in deze bijdrage…

Default Image
December 09, 2016

Verklaar verklarend onderzoek niet de oorlog

in News

Met zijn betoog voor probleemoplossende sociale wetenschappen volgt Duncan Watts een dood spoor, reageert Rafael Wittek. Click hier voor het hele artikel op socialevraagstukken.nl (9. december 2016).

Default Image
October 30, 2016

Bas van Bavel: Vrije markt eindigt in de ondergang

in News

NRC Handelsblad interview met Bas van Bavel, hoogleraar sociale en economische geschiedenis. De geschiedenis leerde hem: de vrijemarkteconomie gaat na een periode van welvaart steevast ten onder. De onze zal het ook zo vergaan, voorziet hij. „Als de…

Default Image
September 21, 2016

Naomi Ellemers: Creating Equality in the Workplace is Everyone’s Responsibility

in News

Why does gender inequality in the workplace persist, and who should be responsible for eliminating it?  According to the research Ellemers reviewed in “Women at Work: How Organizational Features Impact Career Development,” (Policy Insights from the Behavioral…

Default Image
September 12, 2016

Call for papers: Practicing the Commons - Self-Governance, Cooperation, and Institutional Change

in News

Tine de Moor is the organizer of the XVI Biennial Conference of the International Association for the Study of the Commons (IASC), to be held from 10 to 14 July 2017 in Utrecht. The conference will be hosted by the Institutions for Collective Action-research…

Default Image
August 19, 2016

Vrij Nederland over Tine de Moor's onderzoek naar burgercooperaties

in News

Burgers organiseren steeds meer overheidsfuncties zelf. Maar profiteren van alle innovatieve en hyperlokale voorzieningen niet vooral de happy few? Klik hier voor het hele artikel in Vrij Nederland, 17.8.2016.

Default Image
August 13, 2016

NRC Zomeravondgesprek met Naomi Ellemers en John Reid

in News

Rijdende Rechter John Reid beslecht burenruzies, sociaal psycholoog Naomi Ellemers ontleedt ze. Een gesprek over waarden, wijvengedrag en beroepsethiek. Klik hier voor het zomeravondgesprek in NRC-Handelsblad, 13. augustus 2016.

Default Image
June 30, 2016

University of Groningen launches Master Program on Social Networks in a Sustainable Society

in News

This new English Language Track is part of the 1-year MSc Program of the Department of Sociology. It is directed by SCOOP coordinating researcher Rafael Wittek.

Default Image
June 30, 2016

VICI grant for Agnes Akkerman

in News

Agnes Akkerman has received a grant of 1.5 million euros from NWO for her VICI project A dissatisfied employee, a dissatisfied citizen?

RUG logo 1

uu logo

vulogo 1

radboud

eur logo E

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account