Skip to main content

SCOOP en AWTJF verzorgen 29 november eerste studiedag nieuwe leergang NSV

Op 29 november 2019, van 12.30-17.30 uur, vindt in het Academiegebouw Utrecht de eerste bijeenkomst van de Academische Leergang Sociologie 2019-2020 plaats. Deze nieuwe leergang is opgezet door de Nederlandse Sociologische Vereniging. SCOOP organiseert in samenwerking met de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland de eerste studiedag van deze leergang. De eerste bijeenkomst heeft als thema 'Duurzame samenwerking in tijden van decentralisatie'. De organisatoren zijn prof. dr. Rafael Wittek, dr. Liesbet Heyse en dr. Alona Labun

In de bijeenkomst zal worden ingegaan op recente sociologische kennis en theorie, nieuwe methoden en de vertaling naar beleid ten aanzien van het thema, en op het analyseren van de relatie tussen theorie en praktijk. 

Met deze nieuwe academische leergang ‘Sociologie en de Beleidspraktijk’ wil de NSV academisch onderwijs bieden aan werkende sociologen die zich willen blijven ontwikkelen. Ook wil de NSV de sociologie-opleidingen meer in contact brengen met de praktijk, waar sociologen met allerlei opgaven te maken hebben. De deelnemers aan de leergang krijgen informatie over en kunnen reflecteren op ontwikkelingen in het sociologisch onderzoek in relatie tot hun werkveld.

De NSV biedt de leergang met ingang van 2019-2020 jaarlijks aan met acht bijeenkomsten die worden verzorgd door de Nederlandse sociologie-opleidingen. Elke bijeenkomst belicht een actueel thema in het werkveld en koppelt dit aan recent academisch onderzoek en actuele theorievorming. De bijeenkomsten vinden plaats op een vrijdagmiddag in het Utrechtse Academiegebouw. Deelnemers lezen ter voorbereiding een selectie recente literatuur.

Praktische informatie over de leergang vindt u hier